Vocabulario: lugares públicos

Estudia las siguientes palabras sobre lugares públicos en chino

Cine

diàn yǐng yuàn

电影院

 

Teatro

jù yuàn

剧院

Biblioteca

 tú shū guǎn

图书馆

Museo

bó wù guǎn 

博物馆

Pabellón de exhibiciones

zhǎn lǎn guǎn 

展览馆

Parque

gōng yuán

公园

Zoológico

 dòng wù yuán

动物园

Palacio

gōng diàn

宫殿

Castillo

chéng bǎo 

城堡

Iglesia

jiào táng 

教堂

Templo

 sì miào  寺庙

Hotel

 bīn guǎn

宾馆

Parque de recreo

yóu lè chǎng  

游乐场

Acuario

shuǐ zú guǎn

水族馆

Bar

jiǔ ba

酒吧

Tetería

 chá guǎn 

茶馆

Gimnasio

tǐ yù guǎn 

体育馆

Estadio

tǐ yù chǎng

体育场

Plaza  guǎng chǎng

广场

Escuela xué xiào  学校
Colegio xiǎo xué  小学
Escuela secundaria zhōng xué 中学
Escuela bachillerato  gāo zhōng  高中 
Universidad dà xué  大学 
Banco   yín háng 银行 
Hospital yī yuàn 医院  
Discoteca dí sī kē  迪斯科
Estación de tren  huǒ chē zhàn  火车站 
Estación de metro  dì tiě zhàn  地铁站 
Parada de autobús qì chē zhàn 汽车站 
Muelle mǎ tóu  码头 
Aeropuerto jī chǎng 机场
Restaurante fàn guǎn  饭馆
Policía jǐng chá jú  警察局 
Cabina de teléfono gōng gòng diàn huà  公共电话 

Lugares Públicos 

gōng gòng chǎng suǒ   公共场所 

Centro comercial

shāng chǎng

商场

 

Tienda

shāng diàn

商店

Farmacia

yào diàn 

药店

Quiosco

shū bào tíng 

书报亭

Supermercado

chāo shì 

超市

Café

kā fēi diàn

咖啡店

Mercado

cài shì chǎng 

菜市场

Tienda de ropa

fú zhuāng diàn 

服装店

Zapatería

xié diàn 

鞋店

Librería

shū diàn 

书店

Papeleriá

wén jù diàn   文具店

Carnicería

ròu diàn

肉店

Agencia de viajes

lǚ xíng shè

旅行社

Floristería

huā diàn 

花店

Frutería

shuǐ guǒ diàn

水果店

Joyería

 zhū bǎo diàn 

珠宝店

Lavandería

xǐ yī diàn 

洗衣店

Óptica

yǎn jìng háng 

眼镜行

Panadería miàn bāo diàn

面包店

Peluquería lǐ fà diàn  理发店
Tintorería gān xǐ diàn  干洗店
Ferretería wǔ jīn diàn  五金店
Tienda de muebles jiā jù diàn 家具店