Vocabulario: animales

Aprende cómo nombrar diferentes animales en chino

El horóscopo chino se representa mediante 12 animales:
shí èr shēng xiāo (十二生肖)

Rata shǔ  
Búfalo niú  
Tigre
Conejo
Dragón lóng
Serpiente shé
Caballo
Cabra yáng
Mono hóu
Gallo
Perro gǒu
Cerdo zhū

 

Otros animales

Gato māo
Panda xióng māo 熊猫
Oso xióng
Lobo láng
Leon shī zi 狮子
Pez
Pato yā zi 鸭子
Pingüino qǐ é 企鹅
Rana qīng wā 青蛙
Paloma gē zi 鸽子
Loro yīng wǔ 鹦鹉
Hormiga mǎ yǐ 蚂蚁